Βρείτε εδώ την δημοσίευση της Βορεινής για τον διαγωνισμό συγγραφής Δοκιμίου με θέμα: «Η φιλία είναι μία ψυχή, που κατοικεί σε δύο σώματα».