Διαγωνισμοί2021-03-08T20:13:13+02:00

Διακρατικός διαγωνισμός Ιταλίας-Ελλάδας αφιερωμένος στα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας και της Αττικής. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής, γράψτε σε: segreteria@istitutoellenicodicultura.com

Go to Top