Διακρατικός διαγωνισμός Ιταλίας-Ελλάδας αφιερωμένος στα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας και της Αττικής. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής, γράψτε σε: segreteria@istitutoellenicodicultura.com