Στις 10 Ιουλίου 2020 στην Αρχαία Ολυμπία πραγματοποιήθηκε μία λαμπρή εκδήλωση για την επίσημη έναρξη του Προγράμματος Ακαδημία Ελληνισμού- Επιστροφή στις Ρίζες. Το Πρόγραμμα αυτό είναι μία Πρωτοβουλία του Τμήματος HJ25 Άγιος Ανδρέας της Οργάνωσης Ahepa και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 15-18 ετών από οικογένειες Φιλελλήνων. Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο υποστηρίζει και συνεργάζεται με την ανωτέρω ομογενειακή οργάνωση στην υλοποίηση του Προγράμματος αυτού, η οποία προσδιορίζεται για το καλοκαίρι του 2021 στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η κα Κάλλη Οικονόμου,  εκπρόσωπος του Ινστιτούτου στην Ελλάδα.