Επίσημη παρουσίαση του Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου

24 Μαΐου 2018 – Palazzo Isimbardi, via Vivaio 1, Milano

Συνέδριο “Εξωτερική Πολιτική – Πολιτιστική Διπλωματία: ένα αποτελεσματικό διώνυμο”

«Εκδήλωση με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμματισμών της Μητροπολιτικής Πόλης του Μιλάνου σε συνεργασία με το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο»

Πρόγραμμα

Ώρα 10:30 Διαπιστεύσεις (δημοσιογράφων και επισκεπτών)

Ώρα 11:00 Έναρξη – Χαιρετισμός  του κ. Carmine Pacente, Προέδρου της Επιτροπής «Διεθνείς σχέσεις, μετά την EXPO, Ευρωπαϊκές πολιτικές» του Δήμου του Μιλάνου και Διορισμένου Εκπροσώπου του Νομικού Φορέα της Μητροπολιτικής Πόλης του Μιλάνου

Ώρα 11:10 Χαιρετισμός και παρέμβαση του κ. Νικόλαου Φράγκου, Προέδρου του Ε.Μ.Ι, με τίτλο: «Η σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας στο διεθνές περιβάλλον»

Ώρα 11:20 Χαιρετισμός και παρέμβαση της Επικ. καθ. κα Φωτεινή Ασδεράκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κάτοχος έδρας Jean Monnet στις «Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με τίτλο: «Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ως μέσο προσέγγισης λαών και πολιτισμών»

Ώρα 11:35 Χαιρετισμός της κα Arianna Censi, Αντιδήμαρχος του Νομικού Φορέα της Μητροπολιτικής Πόλης του Μιλάνου

Ώρα 11:45 Χαιρετισμός και παρέμβαση του κ. Γιώργου Αρβανιτίδη, Κοινοβουλευτικού Αντιπροσώπου και Β΄ Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Μέλους της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και Μέλος της Υποεπιτροπής υδατικών πόρων

Ώρα 12:00 Χαιρετισμός και παρέμβαση της Καθ. κα Βικτωρίας Πέκκα – Οικονόμου, Διευθύντριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο και Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο: «Η Καλλίπολις κατά Πλάτωνα»

Ώρα 12:15 Χαιρετισμός και παρέμβαση της κα Adriana Pavin, Υπεύθυνη του Ε.Μ.Ι  για τις σχέσεις με τους θεσμούς

Ώρα 12:25 Ερωτήσεις δημοσιογράφων

Ώρα 12:30 Ελαφρύ γεύμα