Βρείτε εδώ την δημοσίευση της Βορεινής για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.