Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Ιταλίας, κ. Νίκος Φράγκος, στο πλαίσιο μαθημάτων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού και με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης, ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει σειρά μαθημάτων σε μαθητές του Κλασικού Λυκείου E. Cairoli στο Βαρέζε της Ιταλίας, τον Ιανουάριο του 2021. Το θέμα των μαθημάτων θα είναι η Ελληνική Επανάσταση και ο ρόλος του Φιλελληνισμού στην Ιταλία κατά τη διάρκειά της και στα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού Κράτους. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η γνωριμία των Ιταλών μαθητών τόσο με την Ελληνική Επανάσταση όσο και με τη συμμετοχή Ιταλών Φιλελλήνων στον αγώνα αυτό. Ταυτόχρονα θα τους δοθεί η ευκαιρία να αντιληφθούν τους στενούς δεσμούς, που ενώνουν τους δύο λαούς.