Μία από τις σημαντικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Νικόλαου Φράγκου ήταν εκείνη που έγινε στο γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Βλάση στις 27 Αυγούστου 2020. Ήταν μία πολύ γόνιμη συνάντηση, όπου συζητήθηκαν θέματα της ομογένειας και συνεργασίες για την οργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Κατά τη συνάντηση επιδόθηκε  η αφίσα της όμορφης εκδήλωσης αφιερωμένης στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, που διοργάνωσε το Κλασικό Λύκειο “E. Cairoli” στο Βαρέζε το Φεβρουάριο του 2020.