• Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2018 με τον εκδοτικό οίκο: etpbooks.
            	
 
 • Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίαςκαι το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

 

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με την Ελληνική Κοινότητα της Brescia.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με το Σύλλογο “Kerkis, Teatro Antico in Scena”.

Τα Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με την Εφημερίδα “Βορεινή”.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με την Εφημερίδα “La Fiaccola”.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με την Εφημερίδα “Εθνικός Κήρυκας”.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2020 με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2021 με την Ένωση Ρουμελιωτών Ν. Ιωνίας.

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο συνεργάζεται από το 2021 με την Ελληνική Κοινότητα της Παβίας.