Δελτίο Τύπου

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας (Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΤΗΜΕΝΟΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  διοργανώνουν τον πρώτο διακρατικό Διαγωνισμό συγγραφής Δοκιμίου με θέμα: «Η φιλία είναι μία ψυχή, που κατοικεί σε δύο σώματα» από 1 Μαρτίου έως 23 Απριλίου. Στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας, Δευτεβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Νομούς Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας καθώς και μαθητές Κλασικών Λυκείων της περιοχής Λομβαρδίας στην Ιταλία. Θα υπάρχουν τρία βραβεία για τους νικητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και 10 τιμητικοί έπαινοι. Αναλυτικά:

Τρία πρώτα βραβεία για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα: tablets

Τρία δεύτερα βραβεία για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα: smart watches

Τρία τρίτα βραβεία για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα: ακουστικά με ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες: