Προκήρυξη 2ου διακρατικού μαθητικού διαγωνισμού παραγωγής δοκιμίου (1)